Soft skills. Jakich umiejętności szukają rekruterzy?

   Podczas  rekrutacji na dane stanowisko rekruterzy (sami lub z Liderem projektu), oceniają zarówno umiejętności twarde kandydatów, tzw. „ fach w ręku”- wiedzę praktyczną – jak  i miękkie, będące połączeniem  cech osobowości, nabytych umiejętności społecznych, tzw. soft skills.  Na ich kształtowanie miało wpływ wiele czynników – dom, szkoła,  środowisko, w którym się przebywało lub przebywa. [Wg teorii psychologicznych, jesteśmy wypadkową  pięciu osób, którymi się otaczamy 😉 )]

Niezależnie od wykształcenia  kandydata i rodzaju wykonywanych zadań na powierzonym stanowisku, rekruterzy wskazują na uniwersalne kompetencje miękkie, najczęściej poszukiwane na rynku pracy.

Zazwyczaj jako rekruterzy, szukamy u kandydatów,   takich umiejętności jak:

 • Organizacja czasu własnego. I raczej nie chodzi   o  to, czy kandydat umie znaleźć sobie zajmujące zajęcia w czasie wolnym, by się nie nudzić…. Zazwyczaj polega to na godzeniu różnych obowiązków tzw. multitask (wielozadaniowość) i ustalaniu  priorytetów. Pracownik, którzy umiejętnie zarządza swoim czasem, potrafi ocenić, co jest „ważne i pilne” – do zrobienia na już,   a co „ważne i niepilne”, więc może poczekać (choć nie w nieskończoność…). Często, te pilne zadania, to być albo nie być dla firmy, projektu, współpracowników i od  jednego człowieka może zależeć praca innych, czy „deadline”.  Warto to wziąć pod uwagę, przy priorytetyzacji zadań.
 • Zdolności interpersonalne i współpraca. To w dużej mierze umiejętność komunikacji z osobami na różnych stanowiskach, w sposób klarowny, jasny i  z wyczuciem. To także umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami, od czego często zależy efekt projektu, nad którym pracuje zespół.  Klarowna komunikacja przydaje się także przy   delegowaniu zadań czy też przekazywaniu swoich  obowiązków koleżance/ koledze podczas naszej nieobecności.
 • Radzenie sobie ze stresem. Odporność na stres to kwestia indywidualna i wynika z różnych uwarunkowań, doświadczeń, podatności na bodźce, itp. Stresu doświadczamy wszyscy i jest to naturalna reakcja na zagrożenie. To co uznamy za stresogenne  bywa kwestią  indywidualną – jednych stresuje jazda windą, innych lot samolotem. Wystawianie się na ekspozycję i praca nad oswojeniem tego co stresuje (zazwyczaj metodą „małych kroków”),  jest jednym ze sposobów, by pacyfikować w przyszłości takie sytuacje. Niezależnie od tego jak szybko się zestresujemy, ważne by efekt był taki sam- opanować paraliż i działać.
 • Perswazja.  Umiejętność przekonywania innych logicznymi argumentami. Jeśli jesteśmy do czegoś przekonani, warto powiedzieć  dlaczego tak jest. Nie zawsze chodzi o to, by  racja była zawsze „po mojej stronie” ale czasem wartością samą w sobie jest ukazanie innej perspektywy, innego postrzegania danego zagadnienia. Jednemu może podobać się kolor różowy ulotki reklamowej, innemu niebieski  i żadna z tych barw nie będzie ładniejsza, bo pewnie zaważy na tym ogólne wrażenie i rodzaj odbiorcy, do którego kierowana jest treść. Ważne, by umieć to powiedzieć: „dlaczego mnie przekonuje właśnie kolor niebieski, a nie różowy…”
 • Samomotywacja/autoreklsji, czyli chęć rozwoju osobistego. Dobry pracownik, lubi się uczyć  i rozwijać, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.  Chce się szkolić, dokształcać i podejmować nowe wyzwania, bo jest ciekawy świata i otwarty na nową wiedzę.  Chce uczestniczyć w szkoleniach branżowych, by mieć fachową i aktualna wiedzę. Potrafi też ocenić,  czy ma już wystarczającą wiedzę, czy też potrzebuje więcej czasu na jej przyswojenie.

Czy  soft skills można wypracować czy to kwestia wrodzonych predyspozycji? Odpowiedź jest krzepiąca :)) Można, jeśli się wie gdzie i jak? Nawet jeśli nie każdy urodził z odpornością sapera,   z czasem  nauczy się oswajać stres.

Właściwie, już od najmłodszych lat uczymy się komunikacji czy współpracy w grupie (w procesie socjalizacji).  W szkole, na studiach możemy podejmować różne aktywności, które pomogą się zorganizować i poukładać priorytety. Hobby, zajęcia dodatkowe i różne inne aktywności  w tym na pewno pomagają, w sposób mniej „opresyjny”, niż  ma to miejsce w środowisku zawodowym (nie tylko młodym, ale i dorosłym).

Gra w teatrze amatorskim pomoże na pewno oswoić lęk przed wystąpieniami publicznymi w sposób mniej opresyjny, niż ma to miejsce podczas prezentacji dla zespołu. Przystąpienie do  drużyny sportowej   na pewno pomogą  wykształcić umiejętności współpracy. Warto pamiętać, że każda podejmowana aktywność  i  nowa sytuacja rozwijają nasze kompetencje- tak w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Warto  sprawdzać się w różnych aktywnościach przez całe życie, bo to rozwija  i daje poczucie sprawczości…

FUTURE SKILLS – czyli o kompetencjach pracownika przyszłości.

        Kompetencje pracownika to jego  wiedza (teoria poparta dyplomem ukończenia szkoły), umiejętności (praktyka)  i postawa (nastawienie do pracy). Na to,  co powinno je tworzyć największy wpływ ma rozwój rynku pracy i wymagania pracodawców, a także różne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, socjologiczne , kulturowe itp.

       Nie tak dawno Zespół naukowców z IFTF – Institute for the Future Uniwersytetu w Phoenix – wraz z pracownikami firm, takich jak IBM czy Studio Walta Disneya opracował  raport, w którym kluczowymi okazało się sześć czynników, zmieniających sytuację  na rynku pracy do roku 2020, co będzie miało również wpływ  na obraz idealnego kandydata/ pracownika w przyszłości

Są to:

 • wydłużenie życia
 • rozwój technologii w oparciu o IT (sztuczna inteligencja)
 • media społecznościowe ( i narzędzia, które oferują)
 • informatyzacja – przyrost informacji na niespotykaną skalę
 • wzrost znaczenia globalnych korporacji  tj Google, Twitter, etc.
 • zwiększenie sieci powiązań na różnych poziomach życia ekonomicznego, politycznego i społecznego

Jak szacują twórcy raportu, tendencje te  będą miały wpływ na uniwersalne kompetencje poszukiwanych pracowników. Według powyższych ustaleń, czynniki decydujące o tym, czy odnajdziemy się w przyszłości na rynku pracy to:

 1. Umiejętność uczenia się przez całe życie i elastyczne podejście do nowych technologii. Niewątpliwie takiej postawy oczekują dzisiejsi pracodawcy, niezależnie od posiadanej przez nas wiedzy wyjściowej czy umiejętności. Ponad połowa pracodawców umożliwia swoich pracownikom dostęp do platform e-learningowych, Intranetu (węwnetrzna sieć wymiany informacji w obrębie firmy), Extranetu (wewnętrzna sieć wymiany informacji w obrębie organizacji i organizacji klientów współpracujących), co ma służyć m in. edukacji i dzieleniu się wiedzą.

 

 1. Tzn „social inteligence” , inteligencja społeczna, określana czasem mianem tzw.” kompetencji miękkich”. W praktyce oznacza to pracę zespołową – umiejętność wchodzenia w relacje z ludźmi (np. współpracownikami, klientami, kontrahentami  i partnerami biznesowymi), a także budowanie dobrych stosunków ich i utrzymanie w długofalowej perspektywie. Inteligencja społeczna opiera się m.in na komunikacji wyrażanej poprzez proste, bezpośrednie,  choć nieagresywne komunikaty,   w sposób  asertywny, z poszanowaniem przestrzeni swojej i innych.

 

 1. „New-media literary” – czyli umiejętność korzystania z nowych mediów. Jak wieść gminna niesie- nie ma cię na Facebooku – nie istniejesz… I choć nikt nikogo nie zmusza do tego, by w SOCIAL MEDIA był, to presja społeczna działa 🙂 !!!Warto dostrzec zalety tego zjawiska społecznego, które z założenia ma nam  ulepszać  i ułatwiać życie (kontakty, dostęp do informacji, wiedzy). Jeśli już zdecydujemy się zaistnieć w SM, warto tworzyć w nich  swój wizerunek w sposób  przemyślany. Podobnie też odbierać informacje ze świata IT. Pracownik przyszłości posiada  krytyczne podejście do informacji w sieci,  wątpiąc w prawdziwość tego, co widzi, czyta i ogląda, umie zweryfikować ich prawdziwość, szukając wiarygodnych źródeł informacji.

 

 1. Kompetencje kross- kulturowe czyli umiejętność odnalezienia się w międzynarodowym środowisku. To już fakt, że pracodawcy  i rekruterzy, szukając osób o wymaganych kompetencjach zawodowych,  przekraczają granice geograficzne i kulturowe, by znaleźć wartościowego pracownika. Tworzenie zespołów mieszanych, to zjawisko coraz  częstsze  w  korporacjach i dużych  Emigracja zarobkowa nie jest niczym rzadkim, ani nowym, a integracja międzynarodowych zespołów,  może stać się  (wykonalnym) wyzwaniem.  Dlatego tak ważne jest, aby  pracownicy, będący przedstawicielami różnych nacji, kultur i religii mieli świadomość wzajemnej odrębności, będąc otwartymi na to co inne, nowe i nieznane. Otwartość, wyczucie i świadomość, to  klucz do odnalezienia się we współczesnym świecie multi-kulti.

 

 1. Interdyscyplinarność czyli łączenie i rozumienie pojęć z różnych obszarów wiedzy. Pracownik przyszłości posiada wiedzę z różnych dyscyplin,  czasem  pozornie wykluczających się. W praktyce wygląda to tak, że  humaniści przyszłości, znają nowe technologie i narzędzia IT, ponieważ doceniają ich skuteczność, zasięg, korzystając choćby  z nowym form komunikacji. Specjaliści kierunków ścisłych i  IT, nie mogą pomijać znaczenia dobrej i skutecznej komunikacji (w mowie i piśmie), co pozwala im na dobrą  współpracę, autoprezentację i dotarcie do odbiorców witryn, stron, programów czy aplikacji.

 

 1. Praca z Big Datą*, czyli umiejętność przetwarzania dużych ilości informacji. Zdolność przetwarzania dużej ilości danych opierająca się na ich weryfikacji, analizie, a także umiejętności wyciągania wniosków

Powyższe zjawiska są już obecne na rynku pracy, dlatego nie stanowią  dla większości z nas  zaskoczenia, a z czasem ich znaczenie będzie rosło, więc warto mieć ich świadomość, by móc być w przyszłości docenianym i kompletnym pracownikiem.

*Big Data- duże bazy danych, gromadzone i wykorzystywane przez w branży bankowej, edukacyjnej, handlu, sektorze publicznym i sektorze zdrowia.